UIA 2008

Stavba MEANDER PARK ORAVICE získala na XXIII Kongrese UIA / Medzinárodná únia architektov / ocenenie „For The Most Friendly and Accessible for All Project of The UIA Region II“ .

Stavba roka 2005

V celoštátnej verejnej súťaži STAVBA ROKA 2005 získala stavba MEANDER PARK ORAVICE - 1 ETAPA cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za osobitné architektonické riešenie stavebných konštrukčných prvkov.

CE.ZA.AR 2004

Za rekonštrukciu a obnovu budovy BOSÁKOVA BANKA, PREŠOV boli jej autori architekti Rudolf Bicek, Vladimír Kačala, Martin Oravec a Milan Rešovský nominovaní na cenu Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR 2004 v kategórii Rekonštrukcia a obnova.

Európa nostra 2002

V máji roku 2003 obdržali zástupcovia f. A-typ, architektonický ateliér s.r.o. v Bruseli prestížne ocenenie EUROPEAN UNION PRIZE FOR CULTURAL HARITAGE, za realizáciu komplexnej obnovy secesnej budovy BOSÁKOVEJ BANKY v Prešove, ktorú každý rok udeľuje organizácia EUROPA NOSTRA.

Cena pamiatkového ústavu 2001

28. novembra 2001 bola za stavebnú obnovu kultúrnej pamiatky Bosákova Banka udelená f. A-typ, architektonický ateliér Cena Pamiatkového ústavu