Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti A-TYP, architektonický ateliér s.r.o. (ďalej len "A-TYP"). Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení.  A-TYP zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach,  avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok,  na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

A-TYP si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty,  obrázky,  značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom A-TYP-u alebo tretích strán zmluvne viazaných s A-TYP-om. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom A-TYP-u.

Všetky osobné údaje získava A-TYP od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získal (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.