Zakladajúcimi členmi a zároveň spoločníkmi sú:

Ing. arch. Rudolf Bicek

autorizovaný architekt (reg. č. 0652 AA) Vzdelanie:

SVŠT Bratislava – Fakulta architektúry (1981)

Prax:

Stavoprojekt Prešov – projektant, vedúci projektant (1981-91)
A-typ, s.r.o. – konateľ, hlavný architekt projektu ( od r. 1991 )

E-mail: rudo@a-typ.sk
Telefón: +421 51 7463 113

Ing. arch. Vladimír Kačala

autorizovaný architekt (reg. č. 1145 AA) Vzdelanie:

SVŠT Bratislava – Fakulta architektúry (1987)

Prax:

Stavoprojekt Prešov – projektant, vedúci projektant (1987-91)
A-typ s.r.o. – vedúci projektant ( od r. 1991)

E-mail: vlado@a-typ.sk
Telefón: +421 51 7463 115

Ing. arch. Martin Oravec

autorizovaný architekt (reg. č. 0654 AA) Vzdelanie:

SVŠT Bratislava - Fakulta architektúry (1988)

Prax:

Stavoprojekt Prešov – projektant, vedúci projektant (1988-91)
A-typ s.r.o. – vedúci projektant ( od r. 1991)

E-mail: oravec@a-typ.sk
Telefón: +421 51 7463 116

Ing. František Petrán

Vzdelanie:

SVŠT Bratislava – Stavebná fakulta ( 1981 )

Prax:

Inžinierske stavby Košice – stavbyvedúci
Pozemné stavby Prešov – tech. príprava

E-mail: fero@a-typ.sk
Telefón: +421 51 7463 101

Spolupracovníci:

Ing.arch. Katarína Mikuláková

E-mail: mikulakova@a-typ.sk
Telefón: +421 51 7463 125

Gabriela Kačalová

E-mail: gabika@a-typ.sk
Telefón: +421 51 7463 102

Ing. Alena Havírová

E-mail: alena@a-typ.sk
Telefón: +421 51 7463 121

Daniela Hubová

E-mail: hubova@a-typ.sk
Telefón: +421 51 7463 112

Peter Janič

E-mail: janic@a-typ.sk
Telefón: +421 51 7463 122

Ing. Pavol Huďa

E-mail: pavolhuda@a-typ.sk
Telefón: +421 51 7463 118

Ing. Štefan Cvoliga

E-mail: cvoliga@a-typ.sk
Telefón: +421 51 7463 125

Ing. arch. Romana Antolíková

E-mail: antolikova@a-typ.sk
Telefón: +421 51 7463 123

Ing. Daniela Jurková

E-mail: jurkova@a-typ.sk
Telefón: +421 51 7463 119

ing. Andrea Prusáková

E-mail: prusakova@a-typ.sk
Telefón: +421 51 7463 123