Otvorenie Dlhého radu v Bardejove

Dňa 23.8.2012 bol v Bardejove za prítomnosti prezidenta republiky uvedený do prevádzky zrekonštruovaný verejný priestor "Dlhý rad".