Ocenenie UIA pre Meander Park Oravice

Na 23. svetovom kongrese UIA v Turíne získala stavba Meander Park Oravice od architektov Rudolfa Biceka, Vladimíra Kačalu a Martina Oravca ocenenie: „Award for The Most Friendly and Accessible Public Building of The UIA Region II“ - Najpriateľskejšia a najprístupnejšia verejne prístupná stavba UIA regiónu II. 

 

 

 

Na hlavnú cenu kandidovala aj stavba Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre od architektov Juraja Polyaka a Ľubomíra Holejšovského. Zástupcovia UIA Region II poverili pracovníkov Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania – CEDA, Fakulty architektúry STU, aby vypracovali expertízne posudky na súťažné realizácie. Posudok na stavbu Meander Oravice vypracovala Ing. arch. Lea Rollová, PhD. a posudok na stavbu PF KF v Nitre vypracovala Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.

 

Porotu zaujal súťažný projekt Meander Park Oravice okrem estetického a konštrukčného prevedenia hlavne svojim konceptom zameraným na poskytovanie služieb všetkým klientom bez ohľadu na ich vek, fyzické alebo zmyslové schopnosti. Pokiaľ sa autorom podarí dobudovať toto centrum v súlade s trendom „Accessible Tourism / Tourism for All“ bude môcť byť stredisko zaradené do medzinárodnej siete bezbariérových turistických zariadení.

 

Navrhovanie priateľského, a teda bezbariérovo prístupného prostredia pre všetkých je celosvetovým trendom a samozrejmosťou každej renomovanej architektonickej kancelárie. Cieľom je vytvárať také humánne prostredie, ktoré by spĺňalo nároky všetkých jeho užívateľov. Na to, aby sa mohol tento cieľ naplniť, vznikajú nové teórie navrhovania a prebiehajú rôzne medzinárodné aktivity:

 

- rozpracovávajú sa vedecké teórie, ktoré možno označiť synonymami „Universal Design“, „Design for All“, „Inclusive Design“;

 

- prijali sa rôzne iniciatívy a stratégie uplatňovania univerzálneho navrhovania, napr. dokumenty EÚ: „Európsky koncept prístupnosti“, „RES AP, 2001 - Rezolúcia o nutnosti zaradenia princípov univerzálneho navrhovania do učebných osnov“;

 

- medzinárodné organizácie ako napr. ECA – European Concept of Accessibility, EIDD – Design for All Europe, UDA – Universal Design Alliance, ktoré sa snažia svojimi aktivitami popularizovať a presadzovať výsledky výskumu v praxi;

 

- medzinárodné siete bezbariérových zariadení, napr. ENAT – European Network for Accessible Tourism, CAN – Cultural Access Network, Accessible Transport Network London...

 

- architektonické školy zaraďujú teóriu univerzálneho - bezbariérového navrhovania do svojich učebných osnov v súlade s vyššie uvedenou rezolúciou Rady Európy;

 

- medzinárodné a národné súťaže pre architektov napr. „UIA – Most friendly and Accessible Architecture Award“, „RIBA – Inclusive Design Award“, alebo súťaž pre študentov „Schindler Award“;

 

- grantové programy, ktoré podporujú výskum a realizáciu v oblasti vytvárania univerzálneho prostredia.


Charakteristika oceneného projektu
Názov stavby, lokalita:

Hotel a hotelový komplex Meander - Oravice


Autori:

Rudolf Bicek, Vladimír Kačala, Martin Oravec


Spolupráca:

Elena Biceková -interiéry


Generálny projektant:

A - typ, architektonický ateliér spol. s r.o., Prešov


Údaje o projekte: 
štúdia:

3. 2004; realizačný projekt: 7. 2004 -1. etapa; 2. 2006 - 2. etapa, časť B – letné šatne; 6. 2008 - 2. etapa, časť A


realizácia:

5. 2005 - 1.etapa; 5. 2007 - 2. etapa, časť B -letné šatne


investor:

Meander Thermal s.r.o., Dolný Kubín

 

Areál komplexu „Meander - Oravice“ je situovaný v atraktívnom horskom prostredí Vysokých Tatier, neďaleko severnej hranice TANAP-u a možno ho využívať celoročne. Z urbanistického hľadiska je stavba solitérom umiestneným v nezastavanom území. Pôdorysný tvar celého objektu v areáli vychádza z krivky v tvare meandra ako odraz, respektíve odkaz vodného toku v tesnej blízkosti pozemku, ktorého koryto sa v toku času menilo, posúvalo a „meandrovalo“.

 

Autori stavby sa snažili vytvoriť objekty s komplexnou ponukou služieb pre návštevníkov. Existujúce lyžiarske stredisko Meander Skipark Oravice je doplnené o geotermálne kúpalisko s celoročnou prevádzkou a v súčasnosti je vo výstavbe ubytovacia časť s wellness centrom a reštauračnými zariadeniami.

 

Realizované geotermálne kúpalisko „Meander Park“ využíva na prevádzku termálnu vodu z prírodného prameňa s liečivými účinkami. V areáli sú šatne, reštaurácie, bistro, kaviareň, záhradná kaviareň, veľký športovo – relaxačný bazén, veľký a malý relaxačný bazén, ochladzovací bazén, masážna miestnosť. Bazény sú vybavené vodnými atrakciami ako sú umelé vlny, plavecká časť, perličkové sedadlá, perličkové lavice, gejzír, vodný hríb, chŕliče, masážne trysky. Konštrukčne je objekt navrhnutý ako monolitická železobetónová stavba so zateplenými obvodovými stenami a strešnými konštrukciami z lepených drevených nosníkov v kombinácii s presklenými obvodovými konštrukciami z hliníkových profilov a izolačných dvojskiel. Bazény sú keramické, vane bazénov sú z monolitického železobetónu.

 

Z parkoviska návštevník prechádza bezbariérovou trasou po mostíku a následne po komunikácii bez akýchkoľvek stupňov. Vstup do zariadenia je na úrovni terénu. Vo vstupnej hale sú pokladne a vedľa vstupných turniketov je osobitný kontrolovaný vstup pre rodičov s kočíkmi a zdravotne postihnuté osoby. Šatne pre vnútorné bazény sú situované na 1. podzemnom podlaží a sprístupnené sú pomocou schodiska a bezbariérového výťahu. V priestoroch šatní sú klasické aj zväčšené prezliekacie kabíny pre rodičov s deťmi a zdravotne postihnuté osoby. V priestoroch hygieny na úrovni teplej haly s bazénmi je situovaná hygienická kabína vybavená bezbariérovou toaletou, umývadlom a sprchou „roll-in“ pre zdravotne postihnuté osoby. Šatňová časť exteriérových bazénov je taktiež bezbariérovo prístupná pre všetkých návštevníkov.

 

Vstup do všetkých bazénov je zabezpečený pomocou zdvíhacieho zariadenia. Všetci návštevníci môžu využívať účinky vírivých kúpeľov buď priamo v bazéne, alebo samostatné vírivé vane v teplej hale. Gastronomické služby vo vstupnej hale, v hale s bazénmi ako aj v exteriérovej časti sú bezbariérovo prístupné, výška samoobslužného pultu spĺňa aj nároky osôb na vozíku. Pozitívnym prvkom, ktorý prispieva k celkovému komfortu zariadenia je čipový náramok, pomocou ktorého možno vstupovať cez kontrolu vstupu, otvárať a uzamykať šatňové skrinky, platiť za použitie sauny, alebo za gastronomické služby. Návštevník tak nemusí so sebou nosiť hotovosť a za poskytnuté služby zaplatí na recepcii pri odchode zo zariadenia.

 

V záverečnej etape výstavby vytvoria bezbariérové ubytovacie zariadenie s vyčlenenými bezbariérovými izbami a wellness centrum. Tieto časti zariadenia budú prepojené s objektom termálneho kúpaliska pomocou zvislej zdvíhacej plošiny.

 

Objekt Meander park Oravice možno považovať za pozitívny príklad turistického zariadenia pre všetkých. Prevádzkovateľ zariadenia potvrdil, že počas svojho krátkeho pôsobenia si našiel bohatú klientelu s rôznymi nárokmi, ktorej poskytuje vhodné podmienky na jej samostatné fungovanie v rámci zariadenia.Lea Rollová
Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania – CEDA
Fakulta architektúry STU Bratislava

Lea Rollová