SK | EN
atypatyp
AteliérĽudiaOceneniaPrácaPublikácie

 ATELIÉR

 

Firma A-TYP, architektonický ateliér s.r.o., vznikla v roku 1991 ako združenie architektov venujúcich sa prevažne projektovej a inžinierskej činnosti. V r. 1992 sa transformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným.

 

Firma A-TYP, architektonický ateliér s.r.o., zabezpečuje kompletnú projektovú prípravu stavieb pozemného staviteľstva.

 

Zamestnáva predovšetkým architektov a projektantov KPS, úzko spolupracuje so špecializovanými profesnými skupinami projektantov vo všetkých stavebných profesiách.

 

Pre všetky stavebné profesie disponuje projektantmi s preukazom odbornej spôsobilosti.

 

Pri tvorbe architektonických návrhov používa ateliér A-TYP progresívne metódy tvorby - počítačové modelovanie, ako aj zhotovovanie a overovanie návrhov na reálnych modeloch v merítku, ktoré investorovi poskytujú realistickú predstavu o navrhovanom diele.

 

V súčastnosti sú všetky projekty vo firme A-TYP, architektonický ateliér s.r.o., spracovávané pomocou výpočtovej techniky. Počítačová sieť spájajúca všetky pracoviská v ateliéri umožnuje efektívne využívat výkonnú počítačovú techniku a skvalitňuje celkový proces tvorby projektov.

 

Na spracovanie projektov sa používa vo firme grafický software "ARCHICAD". Na rozpočtovanie a časové harmonogramy využíva firma programy "AKALK", "PYRAMÍDA" a "CONTEC". Programové a hardwarové vybavenie umožňuje spracovať projekty podľa akýchkoľvek požiadaviek až po fotorealistické pohybové animácie.