SK | EN
atypatyp
StudioPeopleAvardsJobsPublications

PEOPLE

 

PARTNERS:

 

Ing. arch. Rudolf Bicek

autorizovaný architekt (reg. č. 0652 AA)

 

education :
SVŠT Bratislava – Fakulta architektúry (1981)

employment history :
Stavoprojekt Prešov – projektant, vedúci projektant (1981-91)
A-typ, s.r.o. – konateľ, hlavný architekt projektu ( od r. 1992 )

Tel.: 051-7463 113
E-mail: rudo@a-typ.sk


Ing. arch. Vladimír Kačala

autorizovaný architekt (reg. č. 1145 AA)

 

education :
SVŠT Bratislava – Fakulta architektúry (1987)

PRAX :
Stavoprojekt Prešov – projektant, vedúci projektant (1987-91)
A-typ s.r.o. – vedúci projektant ( od r. 1991)

Tel. : 051-7463 115
E-mail : vlado@a-typ.sk

 

Ing. arch. Martin Oravec

autorizovaný architekt (reg. č. 0654 AA)

 

education :
SVŠT Bratislava - Fakulta architektúry (1988)

employment history :
Stavoprojekt Prešov – projektant, vedúci projektant (1988-91)
A-typ s.r.o. – vedúci projektant ( od r. 1991)

Tel.: 051-7463 116
E-mail: oravec@a-typ.sk


Ing. František Petrán


education :
SVŠT Bratislava – Stavebná fakulta ( 1981 )

employment history :
Inžinierske stavby Košice – stavbyvedúci
Pozemné stavby Prešov – tech. príprava
A-typ, s.r.o. – manager pre prípravu a riadenie stavieb ( od r. 1992 )

Tel. : 051-7463 101
E-mail : fero@a-typ.sk

 

 

ASSOCIATES:

 

Ing.arch. Elena Biceková

Tel.: 051-7463 114
E-mail: elena@a-typ.sk

 

Gabriela Kačalová

Tel. : 051-7463 102
E-mail : gabika@a-typ.sk

  

Ing. Alena Havírová

Tel. : 051-7463 121
E-mail : alena@a-typ.sk

 

Daniela Hubová

Tel. : 051-7463 112
E-mail : hubova@a-typ.sk

 

Peter Janič

Tel. : 051-7463 122
E-mail : janic@a-typ.sk

 

Ing. Pavol Huďa

Tel. : 051-7463 118
E-mail : pavolhuda@a-typ.sk

 

Ing. Štefan Cvoliga

Tel. : 051-7463 125
E-mail : cvoliga@a-typ.sk

 

Ing. arch. Romana Antolíková

Tel. : 051-7463 123
E-mail : antolikova@a-typ.sk

  

Ing. Daniela Jurková

Tel. : 051-7463 119
E-mail : jurkova@a-typ.sk